Dobrodošli na naš blog!

Dječji vrtić Maslačak

Na ovoj stranici možete da pročitate detalje o aktivnostima u okviru projekta.

maslacak
16.
2020. Svibanj

Šuma

Šuma je pred djecu postavljala brojne zagonetke i pitanja na koja su djeca pokušavala odgovoriti


Tako su pronalazila rješenja, npr. kako uspješno savladati stablo. Pronalazili su rješenja kako uspješno savladati stablo. U jednom trenutku grana postaje sprava za vježbanje, a u drugom trenutku mjesto za promatranje prirode i razgovor.

Šuma koja se nalazi u neposrednoj blizini našeg vrtića mjesto je gdje mnogo boravimo. U šumi djeca postaju mirnija i opuštenija te pokazuju veći interes za hodanjem, učenjem i istraživanjem. Šuma ih potiče na akciju, a neobični šumski puteljci nude nove sadržaje, a oni bude dječju maštu i potiču na stvaranje zanimljivih priča. Poticali smo djecu na brojne aktivnosti: na otkrivanje mravinjaka, na uočavanje tragova životinja (divlje svinje, srne, zeca), na pronalaženje neobičnih stabala. Šumu smo svakodnevno crpili i kao izvor poticaja za dječje likovno i verbalno stvaralaštvo. Šuma je djeci, a i nama odgojiteljima, postala mjesto gdje smo zajedničkim snagama, kao „veliki „ istraživači, otkrivali njene vrijednosti i bogatstva.

Kako se uspješno popeti na stablo
Promatranje i razgovor na stablu
Pronalaženje svojeg mjesta na stablu
Pronalaženje svojeg mjesta na stablu
Šetnja šumom
Doživljaj stabla
Hodanje uzbrdo
Promatranje makova
„Ubrao sam šparugu!“